Maatschappelijke ondersteuning

Het kan iedereen overkomen om op een bepaald moment geconfronteerd te worden met onvoorziene situaties die uw zelfredzaamheid verminderen. Het kan gaan om psychische of sociale problemen; misschien wordt het u allemaal even te veel of zit u financieel in de knoop.

Bij de begeleiding wordt er altijd gekeken naar uw hulpbehoeftes; aan ondersteuning op dit moment; de prioriteiten die gelijk aangepakt moeten worden. Daarnaast kijk ik samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn om u in eigen kracht te zetten of met hulpmiddelen uw zelfredzaamheid en participatie te stimuleren. Door resultaatgericht te werken aan de versterking van uw zelfredzaamheid kan intensivering van de zorg worden uitgesteld, waardoor u langer thuis kan wonen. Uw sociale omgeving wordt betrokken bij de ondersteuning van uw persoonlijke situatie.

Begeleiding omvat onder meer:

  • Ondersteuning bij het vergroten van uw sociale vaardigheden

  • Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten

  • Ondersteuning bij het leren omgaan met uw handicap en beperking

  • Ondersteuning bij praktische zaken en bij uw dagstructuur

  • Ondersteuning bij afspraken en het in de gaten houden van verantwoordelijkheden met instanties

  • Ondersteunende, begeleidende en motiverende gesprekken

  • Ondersteuning bij het op orde brengen en houden van uw administratie en Financiën

Wilt u meer weten over mijn werkwijze, heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.