Verbeterpunt of klacht?

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent over de geleverde ondersteuning of wellicht heeft u een verbeterpunt voor Mijn Regenboog. Ik raad u aan om uw verbeterpunt, uw gevoel over verminderde tevredenheid of uw klacht altijd met mij te bespreken. Het is in ieders belang dat een verbeterpunt, een ontevreden gevoel of een klacht snel en naar tevredenheid kan worden opgelost.

U kunt ook altijd met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is
onafhankelijk. De klachtenfunctionaris gaat in eerste instantie met u en mij in gesprek en zal
daarna de klacht (indien nodig) onderzoeken indien deze gegrond is.

Mijn regenboog is aangesloten bij de klachtenregeling van Solopartners.

Via de volgende link vindt u alle informatie over het klachtenreglement: www.klachtenregeling.nl

Zie ook het Klachtenreglement, voor cliënten en het Stroomschema klachtenregeling in pdf-
formaat.